Po staré jezdecké cestě kolem Valldemossy

Náročnost: Lehká pěší túra po zřetelných stezkách a cestách s minimálním převýšením.
Délka trvání: 4h
Délka trasy: 12 km s minimálním převýšením

Výchozím bodem mé nejoblíbenější trasy je vesnička Valldemossa, ležící v západním pohoří Sierra de Tramuntana. Projdeme se kamennými uličkami a povíme o osobě habsburského šlechtice Ludvíku Salvatorském, kterému Mallorka vděčí za svůj současný věhlas. Vévoda a světoběžník se zde v druhé polovině 19. století usadil a postupně na ostrov přilákal řadu známých osobností. Obzvlášť romanticky působí staré jezdecké cesty a vyhlídkové body ‚miradores‘, které nechal v tomto kraji vybudovat. Po krátké pauze v místní ‚cafeterii‘ je zamíříme objevovat na západní pobřežní útes.


Po cestě starých romantických malířů

Náročnost: Lehká pěší túra po pěšinách a kamenitých stezkách s místy exponovanými úseky, které vyžadují jistou chůzi a odolnost proti závratím.
Délka trvání: 4h
Délka trasy: 9 km s převýšením 300 m

Jste naladěni na romantická zákoutí, úchvatné scenérie divokého pobřeží a třpytivé moře? Pak je pro vás tato trasa to pravé. Začneme ji prohlídkou vesničky Deiá a zavzpomínáme na známého anglického spisovatele Roberta Gravese, který zde prožil část svého života. Po pohodlné pěšině sestoupíme na úroveň moře a podél strmých vápencových útesů dorazíme k vesničce Llucalcarí. Napojíme se na starou spojovací cestu k honosné usedlosti s občerstvením, kde budeme mít možnost doplnit spálené kalorie. Naším cílem bude nedaleké město Soller, kterému vévodí impozantní vrcholy pohoří Sierra de Tramuntana a všudypřítomné pomeranče a citrony.


Po tichých lesních cestách kolem kláštera Svatého Lukáše

Náročnost: Lehká pěší túra po pevných lesních pěšinách a kamenitých stezkách.
Délka trvání: 4 h
Délka trasy: 7 km s převýšením 300 m

Plánujete vyrazit na Svatojakubskou cestu a nevíte kde začít? Na Mallorce se na ‚camino‘ vychází z kláštera Svatého Lukáše. Naše stopy budou kopírovat starobylé cesty poutníků, uhlířů a vápeníků, kteří zde vytvořili hustou síť cest. Stinným dubovým lesem vystoupáme na vyhlídku s výhledem do údolí, mineme několik milířů a vnoříme se mezi bizarní krasové útvary, které dodávají této oblasti přímo mystický nádech. Hory jsou tu téměř liduprázdné a my budeme mít prostor k objevování nedotčených přírodních krás. Trasu zakončíme v basilice Svaté Panny Marie, kde si u sošky černé Madony povíme o její magické moci.


Pollenca – starodávným krajem pastevců

Náročnost: Středně těžká túra po pěšinách a kamenitých stezkách s místy strmými a exponovanými úseky, které vyžadují jistou chůzi.
Délka trvání: 5 h
Délka trasy: 10 km s převýšením 700 m

Zdoláváte rádi vrcholy s širokými panoramatickými výhledy? V tom případě bude tato trasa pro vás to pravé. Začneme prohlídkou starobylého městečka Pollenca a vystoupáme na návrší, kterému tady nikdo neřekne jinak, než ‚Calvario‘. Po krátkém úseku dálkové trasy GR221 sejdeme na starou spojovací cestu a po hodině pozvolného stoupání se nám na náhorní plošině otevřou první výhledy na pastviny se spokojeně se pasoucími stády ovcí. Pod úpatím naší hory budeme pokračovat dál až na samotný vrchol. Za odměnu nám bude piknik s velkolepým výhledem na celé severní pobřeží.


Okruh soutěskou Barranco de Biniaraix

Náročnost: Středně těžká túra po pevných kamenitých stezkách, místy s uvolněnými kameny.
Délka trvání: 5 h
Délka trasy: 10 km s převýšením 400m

Trasa vede vertikální roklinou, které dodávají zvláštní půvab malá terasovitá políčka s olivovníky. Za vesničkou Biniaraix se napojíme na starou poutní cestu, která se vine v nesčetných zákrutech strmě nahoru. V níže položených partiích budeme obdivovat vodou vyhlazené balvany a místy nás dokonce překvapí krápníková výzdoba. Vše tu do sebe dokonale zapadá. Kamenné zídky, terasy přilepené na strmých svazích, malé zahrádky s prastarými olivovníky a rozeklané skály zvedající se do 1000 m.

Po staré jezdecké cestě kolem Valldemossy

Náročnost: Lehká pěší túra po zřetelných stezkách a cestách s minimálním převýšením.
Délka trvání: 4h
Délka trasy: 12 km s minimálním převýšením

Výchozím bodem mé nejoblíbenější trasy je vesnička Valldemossa, ležící v západním pohoří Sierra de Tramuntana. Projdeme se kamennými uličkami a povíme o osobě habsburského šlechtice Ludvíku Salvatorském, kterému Mallorka vděčí za svůj současný věhlas. Vévoda a světoběžník se zde v druhé polovině 19. století usadil a postupně na ostrov přilákal řadu známých osobností. Obzvlášť romanticky působí staré jezdecké cesty a vyhlídkové body ‚miradores‘, které nechal v tomto kraji vybudovat. Po krátké pauze v místní ‚cafeterii‘ je zamíříme objevovat na západní pobřežní útes.


Po cestě starých romantických malířů

Náročnost: Lehká pěší túra po pěšinách a kamenitých stezkách s místy exponovanými úseky, které vyžadují jistou chůzi a odolnost proti závratím.
Délka trvání: 4h
Délka trasy: 9 km s převýšením 300 m

Jste naladěni na romantická zákoutí, úchvatné scenérie divokého pobřeží a třpytivé moře? Pak je pro vás tato trasa to pravé. Začneme ji prohlídkou vesničky Deiá a zavzpomínáme na známého anglického spisovatele Roberta Gravese, který zde prožil část svého života. Po pohodlné pěšině sestoupíme na úroveň moře a podél strmých vápencových útesů dorazíme k vesničce Llucalcarí. Napojíme se na starou spojovací cestu k honosné usedlosti s občerstvením, kde budeme mít možnost doplnit spálené kalorie. Naším cílem bude nedaleké město Soller, kterému vévodí impozantní vrcholy pohoří Sierra de Tramuntana a všudypřítomné pomeranče a citrony.


Po tichých lesních cestách kolem kláštera Svatého Lukáše

Náročnost: Lehká pěší túra po pevných lesních pěšinách a kamenitých stezkách.
Délka trvání: 4 h
Délka trasy: 7 km s převýšením 300 m

Plánujete vyrazit na Svatojakubskou cestu a nevíte kde začít? Na Mallorce se na ‚camino‘ vychází z kláštera Svatého Lukáše. Naše stopy budou kopírovat starobylé cesty poutníků, uhlířů a vápeníků, kteří zde vytvořili hustou síť cest. Stinným dubovým lesem vystoupáme na vyhlídku s výhledem do údolí, mineme několik milířů a vnoříme se mezi bizarní krasové útvary, které dodávají této oblasti přímo mystický nádech. Hory jsou tu téměř liduprázdné a my budeme mít prostor k objevování nedotčených přírodních krás. Trasu zakončíme v basilice Svaté Panny Marie, kde si u sošky černé Madony povíme o její magické moci.


Pollenca – starodávným krajem pastevců

Náročnost: Středně těžká túra po pěšinách a kamenitých stezkách s místy strmými a exponovanými úseky, které vyžadují jistou chůzi.
Délka trvání: 5 h
Délka trasy: 10 km s převýšením 700 m

Zdoláváte rádi vrcholy s širokými panoramatickými výhledy? V tom případě bude tato trasa pro vás to pravé. Začneme prohlídkou starobylého městečka Pollenca a vystoupáme na návrší, kterému tady nikdo neřekne jinak, než ‚Calvario‘. Po krátkém úseku dálkové trasy GR221 sejdeme na starou spojovací cestu a po hodině pozvolného stoupání se nám na náhorní plošině otevřou první výhledy na pastviny se spokojeně se pasoucími stády ovcí. Pod úpatím naší hory budeme pokračovat dál až na samotný vrchol. Za odměnu nám bude piknik s velkolepým výhledem na celé severní pobřeží.


Okruh soutěskou Barranco de Biniaraix

Náročnost: Středně těžká túra po pevných kamenitých stezkách, místy s uvolněnými kameny.
Délka trvání: 5 h
Délka trasy: 10 km s převýšením 400m

Trasa vede vertikální roklinou, které dodávají zvláštní půvab malá terasovitá políčka s olivovníky. Za vesničkou Biniaraix se napojíme na starou poutní cestu, která se vine v nesčetných zákrutech strmě nahoru. V níže položených partiích budeme obdivovat vodou vyhlazené balvany a místy nás dokonce překvapí krápníková výzdoba. Vše tu do sebe dokonale zapadá. Kamenné zídky, terasy přilepené na strmých svazích, malé zahrádky s prastarými olivovníky a rozeklané skály zvedající se do 1000 m.

Přečtěte si další články